عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

قلعه ارگ انار و رسانه ها

پس از گزارش سفرنویس از قلعه ارگ انار رسانه ها و سایتها کار را دنبال کردند؛ امیدوارم گزارشم نتیجه بخش باشد، تیتر برخی از سایتها را با لینک مشتقیم در اینجا قرار می دهم؛

ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران)؛ شناسنامه‌ی شهر «انار» را نابود می‌کنند!

ایسکا نیوز (خبرگزاری دانشگاه آزاد) ارگ انار، پیست موتورسواران شده است!

تارنمای امرداد؛ زنگ ویرانی دژ ارگ انار به گوش می‌رسد!

دنیای سفر؛ فراموشخانه قلعه ارگ ساسانی انار!

ضلع شمالی قلعه ارگ انار و احداث فضای سبز
ضلع شمالی قلعه ارگ انار و احداث فضای سبز

همسفران

\