عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

راز، سیستان، محرومیت و معصومیت …

راز محرومیت سیستان را دیشب دیدم، یعنی بهتر بگویم؛ برنامه راز که از شبکه ۴ سیما درخصوص بررسی مسائل و مشکلات سیستان می پرداخت را دیدم، سرزمین مردمانی معصوم و محروم، تجریه سفر قبلی من به این سرزمین زنده شد و … گریستم، سرزمینی که دوست دارم بروم و ببینم و هیچ گاه فراموشش نکنم …

راز ، محرومیت ، سیستان
راز ، محرومیت ، سیستان

می توانید برنامه را از اینجا دانلود کنید و ببینید.

همسفران

\