عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

مجموعه پرورشگاه صنعتی

مجموعه پرورشگاه صنعتی آدرس: استان کرمان ، شهر کرمان، خیابان بهشتی
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۳۷۱۲ تاریخ ثبت ۲۸/۰۱/۱۳۸۰ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر : کانون نونهالان صنعتی
پیرامون نام (وجه تسمیه) : حاج علی اکبر صنعتی زاده بنیان گذار پرورشگاه صنعتی کرمان و از مردان خیر کرمان بود.
دوران و بانی اثر: اواخر قاجار و پهلوی اول توسط حاج علی اکبر صنعتی زاده و جمعی از خیرین (سال ساخت مجموعه فعلی ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۱۸) معمار حاج محمد علی راوری

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه: موزه صنعتی کرمان ، بخشی از همین مجموعه پرورشگاه است.

تارنما ها: بنیاد خیریه فرهنگی و تربیتی علی اکبر صنعتی زاده www.hajaliakbarsanati.com

منابع و سرچشمه ها:
اسناد ثبتی مجموعه پرورشگاه صنعتی سازمان میراث
مصاحبه تلویزیونی با استاد علی اکبر صنعتی .
سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران .

این صفحه هنوز به صورت کند و کاو ریزبینانه ، ‌سفرنویسی نشده است

همسفران