عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

تور آبشار شاهاندشت و جاذبه های جاده هراز

ارائه توضیحات کلی پیرامون جغرافیای کوههای ایران و آشنایی با رشته کوههای البرز مرکزی و رشته کوههای فیروز کوه – ارائه توضیحات پیرامون غارها و یا دخمه های صخره ای کافر کلی و سایر جاذبه های گردشگری جاده هراز – آشنایی با جاذبه های طبیعی و فرهنگی روستای آب اسک – روستا گردی در روستای زیبای شاهاندشت –  بازدید از آبشار زیبای شاهاندشت – ارائه توضیحات پیرامون قلعه ملک بهمن و بازدید از نقش برجسته شکل شاه

برای دیدن و گرفتن اطلاعات بیشتر به سایت آقای شجاعی سرک بکشید.

همسفران

    \