عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

موزه آبادان و درخواست کمک

عکسی قدیمی از موزه آبادان و شهر آبادان به دستم رسید و این بهانه ای شد تا دوباره درباره این موزه بنویسم (البته نه درباره آغل موزه!) نام عکاس و سال عکاسی را نمی دانم! اما خیلی علاقمندم که آرامگاه علی هانیبال بنیان گذار و معمار موزه آبادان را بدانم کجاست ؟ دوستان خوزستانی کمک کنند ، ایشان در آبادان دفن شده ، کجا نمی دانم !!!

عکس قدیمی هوایی از موزه آبادان و شهر آبادان
عکس قدیمی هوایی از موزه آبادان و شهر آبادان

ته نویس: به لطف و مهر یکی از دوستان مشکلم حل و مرتفع شد: ایشان در امامزاده قاسم گلابدره تهران دفن شده است

همسفران

    \