عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

قورخانه رنگی و رسانه ها

پس از گزارش تزئین قورخانه تهران با رنگ و سنگ مرمر ! به خوبی این پست در رسانه ها منتشر و منعکس شد ، اما نه سازمان میراث فرهنگی به عنوان ناظر و عالی ترین مقام جهت حفاظت از آثار ملی ایران ، نه شرکت مترو که مالک این عمارت بود و نه سازمان زیباسازی شهرداری تهران که مجری این اقدام بودند ، هیچ کدام واکنشی ، تکذیبیه ای و … منتشر نکردند و حتی در صدد مرمت و زدودن آن از سردر قورخانه نکردند!! اینجا ایران است … تمام.

آجرکاری های سردر قورخانه تهران
آجرکاری های سردر قورخانه تهران

همسفران