عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

وارطان هوانسیان

وارطان هوانسیان (زاده ۱۲۷۴ شهر تبریز ، سالمرگ ۱۳۶۱ تهران) معمار مدرن ایرانی ارمنی‌تبار و دانش آموخته دانشگاه پاریس و مدیر مسئول مجله «معماری نوین»

نامهای دیگر :

آثار و اماکن مرتبط با وارطان هوانسیان :
ساختمان شعبه مرکزی بانک سپه و موزه سکه بانک سپه واقع در میدان امام خمینی شهر تهران

عمارت شعبه مرکزی بانک سپه به معماری واطان هوانسیان
عمارت شعبه مرکزی بانک سپه به معماری واطان هوانسیان

آثار و اماکن با ارتباط کم با وارطان هوانسیان:

وقایع و اتفاقات مربوطه با وارطان هوانسیان:

* تارنما ها :

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

همسفران

    \