عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
820 سفر
37198 همسفر

تفرجگاه مخمل کوه (تنگه شبیخون)

تفرجگاه مخمل کوه (تنگه شبیخون): آدرس استان لرستان ، در شمال شهر خرم آباد، در دامنه کوه مخمل کوه

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : در سیاهه آثار ملی ثبت نشده است

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

همسفران