عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

کاروانسرای دالکی

چندی پیش ، گزارشی نوشته بودم درباره سفر به کاروانسرای دالکی در شهر دالکی ، استان بوشهر ، این گزارش با اندکی تاخیر در شماره هشتم ، ماهنامه میراث پارس باز نشر شد ، این باز نشرها هم یک نوستالوژی است برای آدم ، هم اینکه چقدر عمر زود می گذرد و هم اینکه نوشته های قبلی ، چقدر ناپخته و کال هستند !!!

حجره ها و دالانهای کاروانسرای دالکی
حجره ها و دالانهای کاروانسرای دالکی

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>