عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

یخچال خلیلی

آدرس یخچال خلیلی : استان تهران ، شهر تهران ، خیابان ۱۷ شهریور (شهباز سابق ، خندق ناصری سابق تر) ، اتوبان شهید محلاتی (آهنگ) ، ایستگاه ورزشگاه آیت الله سعیدی (درخشان سابق یا خلیلی)
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۳۶۹ تاریخ ثبت ۱۳۵۶/۰۱/۲۲ ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه یخچال خلیلی و … :

توچال یخچال خلیلی در سال 1356
توچال یخچال خلیلی در سال ۱۳۵۶

ارتفاع از سطح دریا :  متر
نامهای دیگر :
پیرامون نام (وجه تسمیه) :
دوران و بانی اثر : پهلوی اول ، حاج محمد یخچالی اولنگ تهرانی
امکان بازدید : به علت تخریب امکان بازدید نیست
پیشینه و تاریخچه :

مصادره ملک حاج محمد یخچالی اولنگ تهرانی – یخچال خلیلی (مرکز اسناد مجلس)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

همسفران

    \