عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

خانه امام جمعه

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس خانه امام جمعه : استان تهران ، شهر تهران ، خیابان ناصر خسرو، کوچه امام جمعه ، شماره ۳
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۷۷۲ تاریخ ثبت ۱۳۷۵/۰۸/۲۶ ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه خانه امام جمعه و … :

خانه امام جمعه
خانه امام جمعه

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر : دوران قاجار
امکان بازدید : در حال حاضر کتابخانه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده و نیاز به مکاتبه دارد.

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

همسفران

    \