عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

آبشار وروار

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

نام آبشار : وروار Vorvar
نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

آبشار وروار - عکس محمد گائینی
آبشار وروار - عکس محمد گائینی

* اطلاعات جغرافیایی :

آدرس آبشار وروار : از شهر جیرفت به سمت عنبرآباد، در جاده مردهک (Mardehak) به گرم سالار رضا و روستای رود فرق ، حدود ۵ کیلومتر کوهپیمایی متوسط به سمت آبشار وروار
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه و … آبشار :

ارتفاع آبشار از سطح دریا : ۳۷۴۰ متر
نام رود آبشار: رودفرق
رشته کوه آبشار: جبال بارز (قله علم شاه)
ارتفاع آبشار :  ۱۷۰ متر (اثبات نشده و هر دو ریزشگاه درمجموع ۱۷۰ متر می باشد)

میانگین پهنای آبشار :

تعداد ریزشگاه ها : ۲

* تارنما ها :

تجربه و کوله بار سفر دوستان

سفر به آبشار وروار (محمد گائینی – اسفند ۱۳۹۰)
سفر به آبشار وروار (پرویز شجاعی – اسفند ۱۳۹۰)

همسفران