عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

عریض بافی

عریض پارچه‌ای دستباف است که به وسیله دستگاه های بافندگی چوبی تولید می‌شد اما در سال های اخیر دستگاه های چوبی جای خود را به دستگاه های تک فاز برقی دادند و پس از آن نیز به تدریج بافته‌های کارخانه ای جانشین عریض‌های دستباف شده و هم اکنون پته‌های استان کرمان‌ را بیشتر اینگونه پارچه‌های کارخانه ای تشکیل می‌دهد که کیفیت عریض های دست باف را ندارند و شکل ظاهری آنان نیز تغییر کرده است.

عریض بافی
عریض بافی

خبرخوان

عریض بافی ، هنر فراموش شده بازار کرمان (پایگاه خبری ایران بزرگ – ۹۱/۰۲/۰۵)

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>