عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

چشمه باد آب سورت

چشمه باد آب سورت آدرس استان مازندران ، شمال شرق شهر کیاسر ، در کنار روستای مال خواست (مال خاست) در روستای سورت
شماره ثبت در فهرست آثار طبیعی ایران : ۲ تاریخ ثبت  ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه چشمه باد آب سورت و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

کوله بار وتجربه سفر دوستان
جنگ نیست اما نا امنی در چشمه باد آب سورت بیداد می کند (خیم انصاری – شهریور ۹۲)
سفر مهتاب چهارطاقی به چشمه باد آب سورت (وبلاگ قصه گو – پاییز سال ۹۰)

خبرخوان

چه بر سر دومین اثر ثبت ملی طبیعی ایران می آید – باداب سورت عروس هزارداماد (تارنمای ایران بوم – ۹۱/۰۷/۰۲)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

همسفران

    \