عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

مسجد زیرده (سفلی)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس مسجد زیرده (سفلی) : استان یزد ، شهر اردکان ، محله زیرده (سفلی)

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۶۲۷ تاریخ ثبت ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه مسجد زیرده (سفلی) و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر : زیر ده

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر : صفوی

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

کوله بار و تجربه سفر دوستان

معرفی مسجد زیرده (سفلی) (انجمن چهارسوق کویر اردکان – ۹۰/۱۱/۱)

همسفران

    \