عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

مسجد زیرده (سفلی)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس مسجد زیرده (سفلی) : استان یزد ، شهر اردکان ، محله زیرده (سفلی)

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۶۲۷ تاریخ ثبت ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه مسجد زیرده (سفلی) و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر : زیر ده

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر : صفوی

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

کوله بار و تجربه سفر دوستان

معرفی مسجد زیرده (سفلی) (انجمن چهارسوق کویر اردکان – ۹۰/۱۱/۱)

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>