عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

دخمه ‌های شریف ‌آباد

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس دخمه ‌های شریف ‌آباد : استان یزد ، شهر اردکان ، روستای دیلم، محله شریف آباد

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۹۲۸۴ تاریخ ثبت ۱۳۸۲/۰۵/۰۷ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه دخمه ‌های شریف ‌آباد و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر : پهلوی (۱۳۳۵ و ۱۳۴۰) ، مانکچی لیمچی ها تریا

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان

راه پُرزباله‌ای که به دخمه‌ی شریف آباد زرتشتیان می‌رسد ! (تارنمای امرداد – ۹۰/۱۰/۲۸)

همسفران

    \