عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

مجموعه سرهنگ آباد

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس مجموعه سرهنگ آباد : استان اصفهان ، شرق شهر اردستان ، در مزرعه سرهنگ آباد
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۲۷۸ تاریخ ثبت ۱۳۵۵/۰۴/۲۸ ه خورشیدی (در سیاهه  آثار ملی به اشتباه در لیست آثار شهر زواره و به نام مجموعه سرهنگ آباد زواره ثبت شده است)
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه مجموعه سرهنگ آباد و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر : عمارت سرهنگ آباد ، کاخ سرهنگ آباد
پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر : قاجار ، سهام السلطنه از پیش قراولان سپاه ناصرالدین شاه
امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان

تبادل کوشک و شکارگاه قاجاری با هتل (روزنامه همشهری ، شماره ۵۶۰۲ ، صفحه ۷ – ۹۰/۱۰/۲۷)

همسفران

    \