عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

میدان بهارستان

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

نام میدان : بهارستان
نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

* پیشینه و تاریخچه :

پایین کشیدن مجسمه محمدرضا پهلوی در 26 مرداد 1332 در میدان بهارستان
پایین کشیدن مجسمه محمدرضا پهلوی در ۲۶ مرداد ۱۳۳۲ در میدان بهارستان

* اطلاعات جغرافیایی:

۱) مختصات جغرافیایی ، نقشه و … :

۲) خیابانهای منتهی به میدان : شهید مصطفی خمینی (سیروس سابق) ، خیابان جمهوری

۳) طول ، عرض و قطر میدان :

۴) مشاغل فعال میدان :

* جاذبه های گردشگری :

۱) اماکن و جاذبه های طبیعی :

۲) آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی :

۳) سایر :

* سرشناسان :

۱) ادبی :

۲) سیاسی :

۳) مذهبی :

۴) هنری :

* تارنما ها :

همسفران

    \