عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

شهر اهواز

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

نام شهر : اهواز
نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

* پیشینه و تاریخچه :

* اطلاعات جغرافیایی:

الف) مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه اهواز و … :

ب) ارتفاع از سطح دریا :

ج) روستا ها :

* مردم شناسی و جامعه شناسی :

۱) جمعیت شهر :

۲) زبان و گویش :

۳) مذهب :

۴) آیین ها ، سنتها ، آداب و رسوم و … :

۵) ره آورد (سوغات) :

الف) صنایع دستی :

ب) شکمی :

* جاذبه های گردشگری :

۱) اماکن و جاذبه های طبیعی :

۲) آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی :

ساختمان جهاد اهواز (ساختمان میراث فرهنگی خوزستان) (شماره ثبت ملی ۱۵۸۶۸) واقع در شهر اهواز ، خیابان شرقی امام خمینی ، ۳۰۰ متری چهارراه آبادان ، به سمت کوی فاطمیه (پهلوی دوم)

۳) سایر :

* سرشناسان :

۱) ادبی :

۲) سیاسی :

۳) مذهبی :

۴) هنری :

* پیش شماره تلفن :

* شماره پلاک ماشین :

* تارنما ها :

تجربه و کوله بار سفر دوستان

سفر به شهر اهواز زهرا فرهنگیان (فروردین ۹۱)

همسفران

    \