عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

قلعه گوگد (ارگ گوگد)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس قلعه گوگد (ارگ گوگد) : استان اصفهان ، شهر گوگد ، خیابان آیت الله گلپایگانی ، کوچه قلعه

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۲۵۷۴ تاریخ ثبت ۱۳۷۸/۱۱/۱۱ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه قلعه گوگد (ارگ گوگد) و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

تجربه و کوله بار سفر دوستان :

سفر مرتضی نوروزی به قلعه گوگد (ارگ گوگد) در آبان ماه ۱۳۹۰

همسفران

    \