عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

خانه نصیرالدوله (آصفی)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس خانه نصیرالدوله (آصفی) : استان تهران ، شهر تهران ، خیابان امیرکبیر ، کوچه شهید جاویدی (کوچه میرزا محمود وزیر) ، انتهای کوچه مدرس
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۰۸۴۷ تاریخ ثبت ۱۳۸۲/۱۱/۰۲ ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه خانه نصیرالدوله (آصفی) و … :
ارتفاع از سطح دریا :  متر
نامهای دیگر : خانه نصیرالدوله، خانه آصفی، خانه مشیرالسلطنه، خانه مدرس، خانه آصف الدوله و …
پیرامون نام (وجه تسمیه) :

نقشی از خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) در دوره قاجار
نقشی از خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) در دوره قاجار

دوران و بانی اثر :
امکان بازدید : ندارد در حال تخریب است
پیشینه و تاریخچه :
* تارنما ها :

خبرخوان

خانه‌ی نصیرالدوله با کاملترین شاخصه های معماری ویران می‌شود (امرداد – ۹۰/۰۹/۰۹)

تخصیص اعتبار برای مرمت خانه‌ نصیرالدوله (روزنامه جام جم – ۹۰/۱۰/۲۴)

همسفران

    \