عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

استان قزوین

استان قزوین
استان قزوین

استان قزوین
نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

* پیشینه و تاریخچه :

* نام شهرها :  (مرکز استان قزوین)

* نام روستا ها :

* اطلاعات جغرافیایی:

الف) مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه قزوین و … :

ب) ارتفاع از سطح دریا :

* مردم شناسی و جامعه شناسی :

۱) جمعیت استان :

۲) زبان و گویش :

۳) مذهب :

۴) آیین ها ، سنتها ، آداب و رسوم و … :

۵) ره آورد (سوغات) :

الف) صنایع دستی :

ب) شکمی :

جاذبه های گردشگری :
۱) اماکن و جاذبه های طبیعی :
۲) آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی :
آب انبار سردار بزرگ (موزه آب قزوین) (شماره ثبت ملی ۱۳۳۷) واقع در شهر قزوین ، ابتدای محله ری ، خیابان راه آهن
کاروانسرای سعدالسلطنه (شماره ثبت ملی ۲۰۸۹)‌ واقع در شهر قزوین ، خیابان امام خمینی فعلی ، پهلوی سابق ، رشت اسبق
گراند هتل قزوین (شماره ثبت ملی ۱۲۸۹۹)‌ واقع در شهر قزوین ، شرق خیابان پیغمبریه (داخل حریم باغ چهل ستون و عالی قاپو)
گرمابه سعدیه (شماره ثبت ملی ۱۲۵۹۸) واقع در شهر قزوین ، خیابان امام خمینی فعلی (رشت سابق ، پهلوی سابق تر) ، کاروانسرای سعدالسلطنه ، ضلع شرقی حیاط سعدالسلطنه
مجموعه بازار قزوین (شماره ثبت ملی ۱۰۲۱) واقع در شهر قزوین ، از سمت شمال به خیابان امام خمینی (پهلوی سابق ، رشت سابق تر) از شرق به سرای شاه و از جنوب به خیابان کورش و از غرب به خیابان مولوی

۳) سایر :

* سرشناسان :

۱) ادبی :

۲) سیاسی :

۳) مذهبی :

۴) هنری :

* شماره پلاک ماشین :

* تارنما ها :

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان قزوین

این صفحه هنوز به صورت کند و کاوانه ، ریزبینی  و سفرنویسی نشده است

همسفران

    \