عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

شهر تاریخی اسفراین (شهر بلقیس)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان خراسان شمالی ، جنوب شهر اسفراین ، شهر تاریخی اسفراین (شهر بلقیس)

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۴۴۹۷ تاریخ ثبت ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه شهر تاریخی اسفراین (شهر بلقیس) و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

کشف بقایای یک آب انبار در کاوشهای پایگاه پژوهشی شهر بلقیس (پایگاه خبری ایران بزرگ – ۹۰/۰۹/۰۷)

همسفران

    \