عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
2905 سفر
125400 همسفر

شهر تاریخی اسفراین (شهر بلقیس)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان خراسان شمالی ، جنوب شهر اسفراین ، شهر تاریخی اسفراین (شهر بلقیس)

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : 4497 تاریخ ثبت 1380/09/05 ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه شهر تاریخی اسفراین (شهر بلقیس) و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

کشف بقایای یک آب انبار در کاوشهای پایگاه پژوهشی شهر بلقیس (پایگاه خبری ایران بزرگ – 90/09/07)

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>