عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

مجموعه بازار تبریز

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان آذربایجان شرقی ، شهر تبریز ، مجموعه بازار تبریز

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۰۹۷ تاریخ ثبت ۱۳۵۴/۰۶/۲۵ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه مجموعه بازار تبریز و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

 سفیر ژاپن در بازدید از بزرگترین بازار سرپوشیده جهان ، مرمت بازار تبریز کارشناسانه انجام شده است (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۹/۰۶)

همسفران

    \