عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

عمارت دبیرستان فیروز بهرام

عمارت دبیرستان فیروز بهرام آدرس: استان تهران ، شهر تهران ، خیابان جمهوری ، خیابان میرزا کوچک خان ، شماره ۲ ، عمارت دبیرستان فیروز بهرام
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۲۴۹۴ تاریخ ثبت ۱۳۷۸/۰۸/۲۶ ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه عمارت دبیرستان فیروز بهرام و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر : ارباب کیخسرو شاهرخ ،

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

 

فیروز بهرامی‌ها، زادروز پرویز شهریاری را گرامی داشتند (امرداد – ۹۰/۰۹/۰۴)
گهنباری برای ارباب کیخسرو شاهرخ در دبیرستان فیروز بهرام (۹۴/۰۴/۰۸)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

گهنباری برای ارباب کیخسرو شاهرخ

همسفران

    \