عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

تنگه تاریخی بهرام چوبینه

تنگه تاریخی بهرام چوبینه آدرس استان ایلام ، ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی شهر دره شهر ، روستای ارمو

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۷۹۷۷ تاریخ ثبت ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه تنگه تاریخی بهرام چوبینه و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

خبرخوان :
سفر به شکارگاه بهرام چوبینه (امرداد – ۹۰/۰۹/۰۳)
کوله بار و تجربه سفر دوستان:
سفر به استان ایلام با دوچرخه ۱۳بدر در کنار لرها (مینا کامران ، فررودین ۹۳)

همسفران

    \