عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

محوطه باستانی بندیان درگز

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان خراسان رضوی ، شمال غرب شهر درگز ، محوطه باستانی بندیان درگز

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۸۴۶ تاریخ ثبت ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه محوطه باستانی بندیان درگز و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

شاهکاری از هنر ساسانی در حال نابودی است (خبرگزاری میراث فرهنگی – ۹۰/۰۸/۲۸)

بزرگترین گچ‌بری ایران، چند گام مانده تا ویرانی (امرداد – ۹۰/۰۸/۲۹)

همسفران

    \