عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

مجموعه فرح‌ آباد ساری

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس مجموعه فرح‌ آباد ساری : استان مازندران ، ۲۸ کیلومتری شمال شهر ساری ، روستای فرح آباد

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۳۷۶ تاریخ ثبت ۱۳۵۵/۱۲/۱۶ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه مجموعه فرح‌ آباد ساری و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :‌

آغاز عملیات اجرایی مرمت مسجد فرح‌آباد مازندران (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۸/۲۲)

مرمت مسجد فرح‌آباد ‌آغاز شده است (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۱۰/۲۵)

همسفران

    \