عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

موزه فرش تهران

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس موزه فرش تهران: استان تهران ، شهر تهران ، ضلع شمالی پارک لاله ، تقاطع خیابان دکتر فاطمی و کارگر ، روبروی فروشگاه سپه

تاریخ احداث:  ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، نقشه و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

بدهی، موزه فرش را بست (امرداد – ۹۰/۰۸۱۹)

همسفران

    \