عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

امامزاده عباس

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس امامزاده عباس : استان مازندران ، شهر ساری ، بلوار امام رضا ، خیابان امامزاده عباس
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۳۶۱ تاریخ ثبت ۱۳۲۱/۰۳/۲۰ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه امامزاده عباس و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

ساخت و ساز در حریم بقعه امامزاده عباس بدون مجوز است (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۸/۱۱)

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>