عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

عمارت خسروآباد

عمارت خسروآباد آدرس : استان کردستان ، شهر سنندج ، بلوار شبلی ، خسروآباد سابق ، کوچه خندق

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۴۹۱ تاریخ ثبت ۱۳۵۵/۱۰/۲۷ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه عمارت خسروآباد و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

عمارت خسروآباد نوروز ۹۱ افتتاح می‌شود (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۸/۱۱)

کوله بار و تجربه سفر دوستان

سفر به سنندج و عمارت خسرو آباد (علیرضا نجفی – مرداد ۱۹۳۲)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

همسفران

    \