عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

آرامگاه شیخ‌ مصلح ‌الدین ‌سعدی شیرازی (سعدیه)

آرامگاه شیخ‌ مصلح ‌الدین ‌سعدی شیرازی (سعدیه) آدرس استان فارس ، شهر شیراز

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۰۱۰ تاریخ ثبت ۱۳۵۴/۰۹/۱۸ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه آرامگاه شیخ‌ مصلح ‌الدین ‌سعدی شیرازی (سعدیه) و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

کوله بار و تجربه سفر دوستان به آرامگاه سعدی (سعدیه):
آرامگاه سعدی (رسول شهبازی – شهریور ۹۲)
خبرخوان در خصوص آرامگاه سعدی (سعدیه):
آرامگاه سعدی ساماندهی می‌شود (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۸/۰۴)
پایان ساماندهی آرامگاه سعدی تا نوروز۹۱ (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۹/۱۰)

همسفران

    \