عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

مسجد حسینی

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس مسجد حسینی : استان یزد ، شهر تفت ، روستای حسینی ، جنب حسینیه حسینی

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۲۹۹۷۹ تاریخ ثبت ۱۳۹۰ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه مسجد حسینی و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

 

همسفران

    \