عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

قلعه کنجانچم

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان ایلام ، شمال شرقی شهر مهران ، در حاشیه جاده مهران به ایلام ، قلعه کنجانچم

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۲۷۴۳ تاریخ ثبت ۱۳۷۹/۰۴/۲۲ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه قلعه کنجانچم و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

قلعه کنجانچم شهرستان مهران و قلعه میرغلام هاشمی شهرستان دره شهر دراستان ایلام آماده واگذار می شود (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۸/۰۳)

همسفران

    \