عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

حمام صفوی (گلستان ، نیلوفر)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان همدان ، شهر اسدآباد ، خیابان بازار ، حمام صفوی (گلستان ، نیلوفر)

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۵۰۴۹ تاریخ ثبت ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

فاز سوم مرمت حمام نیلوفر اسدآباد آغاز می‌شود (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۸/۰۱)

همسفران