عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

روز جهانی خانواده ها

روز جهانی خانواده در ۱۵ می هر سال برگزار می شود، در بسیاری از کشورها، این روز فرصتی است، برای برجسته کردن علاقه و اهمیت خانواده. اگر چه خانواده های سراسر جهان در دهه های گذشته به شدت از لحاظ ساختار و تغییرات در روند جهانی و تغییرات جمعیتی تغییر کرده اند، اما سازمان ملل همچنان خانواده را به عنوان واحد اصلی جامعه شناخته است.
روز بین المللی خانواده ها فرصتی برای ارتقاء آگاهی از مسائل مربوط به خانواده ها و افزایش آگاهی از فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناختی که بر آنها تاثیر می گذارد، فراهم می کند.
مجمع جهانی سازمان‌ملل بر اساس قطعنامه شماره ۲۳۷/۴۷ که در تاریخ ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید، ۱۵ مه برابر با ۲۵ اردیبهشت را روز جهانی خانواده اعلام کرده است.

International Day of Families روز جهانی خانواده
International Day of Families روز جهانی خانواده

سال ۲۰۱۹ روزجهانی خانواده به نام؛ خانواده ها و اقدامات اقلیمی نامگذاری شده است، برنامه های سازمان ملل؛ بهبود آموزش، ارتقاء سطح آگاهی و ظرفیت های انسانی و نهادی برای کاهش تغییرات اقلیمی، انطباق، کاهش تاثیر و هشدار اولیه و همچنین اقدامات تغییر آب و هوا را در سیاست ها، استراتژی ها و برنامه ریزی های ملی است.
در اینجا بیشتر بخوانید و بدانید.

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران

    \