عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

کاروانسرای پاسنگان

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان قم ، شهر قم ، در جاده قم به کاشان ، روستای پاسنگان ، کاروانسرای پاسنگان

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۳۵۷ تاریخ ثبت ۱۳۲۱/۰۳/۲۰ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه کاروانسرای پاسنگان و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان:

رصد ستارگان کویر از کاروانسرای تاریخی پاسنگان (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۷/۲۷)

همسفران