عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

پل الله وردی خان ، پل سی و سه چشمه ، سی و سه پل یا ۳۳ پل ، پل جلفا ، پل شاه عباسی ، پل چهل چشمه ، پل جل)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان اصفهان ، شهر اصفهان ، میدان انقلاب ، بر روی رودخانه زاینده رود ، پل الله وردی خان ، پل سی و سه چشمه ، سی و سه پل  یا ۳۳ پل ، پل جلفا ، پل شاه عباسی ، پل چهل چشمه ، پل جل)

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۱۰ تاریخ ثبت ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان :

مجلس رسیدگی به سی و سه پل را مشروط به پیگیری میراث فرهنگی کرد (خبرگزاری میراث فرهنگی – ۹۰/۰۸/۰۳)

همسفران

    \