عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

تکیه واله (والهیه)

تکیه واله (والهیه) آدرس استان اصفهان ، شهر اصفهان ، تخت فولاد ، خیابان فیض ، مجاور مسجد رکن الملک
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۹۰۶۱ تاریخ ثبت ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه تکیه واله (والهیه) و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

خبرخوان:

نوسازی باعث ریزش کاشی‌های گنبد آرامگاه واله اصفهانی شد (خبرگزاری میراث فرهنگی – ۹۰/۰۸/۰۲)

کاشی های گنبد آرامگاه واله اصفهانی به بهانه مرمت برچیده شد. (ایران نامه – ۹۰/۰۷/۲۸)

همسفران

    \