عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

تور استادیوم آزادی

بازدید از کلیه قسمت های استادیوم صد هزار نفری آزادی و حضور در کنار زمین چمن، بازدید از کلیه قسمت های سالن ورزش ها (دوازده هزار نفری) و بازدید از دریاچه مصنوعی و نگاه کلی به طرح معماری و سازه این دو قسمت از مجموعه ورزشی آزادی.

همسفران