عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

گوردختر (بز پز)

گوردختر آدرس استان بوشهر ، شهرستان دشتستان ، شهر برازجان ، در ۵۰ کیلومتری شرق برازجان ، در میان دشت بز پز (دشت پر) ، گوردختر (بز پز)
شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۸۹۷  تاریخ ثبت ۱۳۷۶/۰۵/۱۱ ه خورشیدی
مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه گوردختر (بز پز) و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان:

ساخت خانه و آغل گوسفند در ۲۰ متری آرامگاه کوروش کوچک (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۰۷/۳۰)
آرامگاه کورش جوان در معرض تهدید (ایران بزرگ – ۹۱/۰۸/۰۳)
وضعیت نابسامان گوردختر (ایران بزرگ – ۹۱/۰۸/۰۴)
بی توجهی به آثار باستانی (ایران بوم – شهریور ۹۲)

این صفحه هنوز به صورت ریزبینانه ،‌سفرنویسی نشده است

همسفران