عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

عمارت ارباب هرمز

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان تهران ، شهر تهران ، خیابان تهرانپارس ، فلکه چهارم تهران پارس ، بوستان پلیس ، عمارت ارباب هرمز

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۴۶۱۰  تاریخ ثبت ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه عمارت ارباب هرمز و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر : قاجار –

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

خبرخوان:

شناسنامه ی نادرست برای یک اثر ملی در منطقه تهرانپارس (امرداد تارنمای خبری زرتشتیان – ۹۰/۰۷/۳۰)

همسفران

    \