عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

غار دربند مهدیشهر

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان سمنان ، شهر مهدیشهر ، کیلومتر ۵ شهر ، جاده جنب دانشکده روانشناسی ، خیابان دربند ، غار دربند مهدیشهر

شماره ثبت غار در فهرست آثار ملی ایران :   تاریخ ثبت  ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه غار دربند و … :

ارتفاع دهانه اصلی غار از سطح دریا :  متر

تعداد دهانه غار :‌

نوع غار :

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

* ابعاد و اندازه غار :

۱- طول غار :  متر

۲- عرض غار :  از  متر تا  متر

۳- ارتفاع غار : از   متر تا  متر

۴- وسعت :‌

۵- شیب عمومی منطقه :  از   تا

جانداران داخل غار :‌

کشفیات درون غار (اشیاء یا ابزار تاریخی ، استخوان انسان یا جانور ، …) :

امکان بازدید و ابزار مورد نیاز :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

شناسنامه غار دربند (مازیار اتوکش ، غارهای ایران – ۹۰/۰۷/۲۸)

همسفران

    \