عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

آغاز مرمت غیرقانونی در دانشکده پزشکی تهران

ساختمان دانشکده پزشکی که ساخت آن در سال ۱۳۱۳ توسط آندره گدار فرانسوی آغاز شده بود، توسط پیمانکار و بدون اخذ مجوز از میراث استان تهران در حال مرمت غیرقانونی است.

آغاز تخریب نخستین دانشکده پزشکی ایران
آغاز مرمت غیرقانونی نخستین دانشکده پزشکی ایران، عکس روحانی

عملیات ساختمانی دانشکده طب در پنجم تیر ماه ۱۳۱۳ توسط آندره گدار فرانسوی آغاز و اولین قسمت آن تحت عنوان دستگاه ابن سینا در ۱۵ بهمن ۱۳۱۳ افتتاح شد که می‌توان گفت اولین دانشکده در کشور است. و لوح بنای دانشگاه تهران در زیر پلکان بخش جنوبی قرار داده شده است که در آن از تاریخ و بانی تاسیس دانشگاه تهران نام برده شده است.

لوح یادمان سنگ بنای دانشگاه تهران
لوح یادمان سنگ بنای دانشگاه تهران

دانشکده پزشکی در امتداد شرقی – غربی بنا شده، برخی بر این باور هستند که طرح دانشکده پزشکی توسط ماکسیم سیرو تهیه شده اما در کتاب آندره گدار موسسه دوران تحول، تاکید شده است که این بنا توسط وی بنا شده است.

عمارت ساختمان دانشکده پزشکی، نخستین ساختمان دانشگاه تهران
عمارت ساختمان دانشکده پزشکی، نخستین ساختمان دانشگاه تهران

دانشکده پزشکی به مساحت ۲۸۹۵۸ متر مربع در ضلع شمالی دانشگاه تهران واقع شده و کل ابنیه و مجموعه دانشگاه تهران در ۱۸ آذر ۱۳۷۸ به شماره ۲۴۴۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

آغاز عملیات بدون اخذ مجوزهای سازمان میراث فرهنگی در دانشگاه تهران
آغاز عملیات بدون اخذ مجوزهای سازمان میراث فرهنگی در دانشگاه تهران، عکس روحانی

علی ای الحال، نخستین ساختمان دانشکده ایران، بدون نظارت سازمان میراث فرهنگی در حال مرمت است

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران