عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

سمینار خاطرات جمعی وفضاهای همگانی تهران

سمینار این هفته انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران با حضور دکتر علی محمد سعادتی، مدیر بافت و بناهای تاریخی تهران با عنوان؛ خاطرات جمعی وفضاهای همگانی ابزار، ارتقا کیفیت زندگی در شهر تاریخی تهران برگزار خواهد شد.
ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

نشست؛ خاطرات جمعی وفضاهای همگانی تهران با حضور دکتر سعادتی
نشست؛ خاطرات جمعی وفضاهای همگانی تهران با حضور دکتر سعادتی

زمان: سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۸ تا ۲۰
مکان: خیابان مطهری، بعد از تقاطع شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس، باغ موزه قصر، موزه مارکوف

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران