عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

مشاهیر مدفون در وادی السلام!

نمی شود، ندید و ننوشت، الان مشکل ما مشاهیر مدفون در وادی السلام عراق است! یعنی معرفی مشاهیر فرهنگی، مذهبی و ششخصیتهای ملی مدفون در آرامستان های تهران به خوبی انجام شده!! رفتیم برای کشور عراق!!!

معرفی مشاهیر فرهنگی، مذهبی و ششخصیتهای ملی مدفون در آرامستانهای عراق!
معرفی مشاهیر فرهنگی، مذهبی و ششخصیتهای ملی مدفون در آرامستانهای عراق!

خیلی خواستم ننویسم، اما نمی شود، به خدا کمی به فکر مردم ایران باشید
1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران

    \