عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

تخریب صراحی ساختمان تاریخی ثبت

در عملیات مرمت، صراحی ها (نرده) عمارت تاریخی و ارزشمند؛ “سازمان ثبت کشور” تخریب و برای همیشه حذف شد. ساختمانی با بیش از ۸۰ سال قدمت در مجموعه میدان مشق و باغ ملی!

وضعیت نامناسب کاشی کاری سردر ساختمان ثبت اسناد و املاک کشور
وضعیت نامناسب کاشی کاری سردر ساختمان ثبت اسناد و املاک کشور

ساختمان ثبت اسناد و املاک کشور در هفتم مرداد سال ۱۳۸۲ با شماره ۹۲۶۲ با نام “مجموعه ساختمان های سازمان ثبت” در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت. لازم به ذکر است در کاشی کاری سردر بنا در سالهای گذشته نام؛ اداره کل صناعت و صنایع قدیمیه ۱۳۱۶ قابل مشاهده بود که شوربختانه، این کاشی کاری نیز در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد.

صراحی ها ساختمان ثبت اسناد قبل از تخریب
صراحی ها ساختمان ثبت اسناد قبل از تخریب
صراحی ها ساختمان ثبت اسناد بعد از تخریب
صراحی ها ساختمان ثبت اسناد بعد از تخریب

پس از تصویب قانون ثبت املاک توسط رضا شاه در سال ۱۳۰۲ ه خورشیدی، دستور ساخت ساختمانی مستقل برای مدیریت این مجموعه به دستور ایشان صادر و در همین راستا میک موصوف در مجموعه میدان مشق بنا شد. معماری این بنا تلفیقی از معماری نئوکلاسیک و معماری سنتی ایران است که برخی آن را به آقای فروغی نسبت می دهند.

صراحی ها (نرده ها) تخریب شده ساختمان ثبت اسناد و املاک کشور
صراحی ها (نرده ها) تخریب شده ساختمان ثبت اسناد و املاک کشور

حال باید دید، واکنش مدیران مربوطه به تخریب صراحی هایی (نرده) که بیش از ۸۰ سال در این عمارت قرار داشتند چیست و آیا صرفا یک مکاتبه، پایان مطالبات مدیران است!
ته نویس) در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ نیز صراحی های یک عمارت تاریخی در جداره خیابان شهید مصطفی خمینی تخریب شد، که در همان زمان با پیگیری و پاسخگویی مناسب شهرداری، به موضوع رسیدگی شد.
1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران