عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
1470 سفر
87543 همسفر

خانه کوزه کنانی (خانه مشروطیت ، مشروطه)

این صفحه هنوز به صورت کنکاشانه ،‌سفرنویسی نشده است

آدرس : استان آذربایجان شرقی ، شهر تبریز ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهید مطهری ، خانه کوزه کنانی (خانه مشروطیت ، مشروطه)

شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران : ۱۱۷۱  تاریخ ثبت ۱۳۵۴/۰۷/۲۱ ه خورشیدی

مختصات جغرافیایی ، آب و هوا ، نقشه خانه کوزه کنانی (خانه مشروطیت ، مشروطه) و … :

ارتفاع از سطح دریا :  متر

نامهای دیگر :

پیرامون نام (وجه تسمیه) :

دوران و بانی اثر :

امکان بازدید :

پیشینه و تاریخچه :

* تارنما ها :

کاربری

کاربری فعلی

مالک اثر

مالک فعلی اثر

خبرخوان:

خانه مشروطه سند گویایی از روح استبداد ستیزی مردم آذربایجان است (خبرگزاری میراث آریا – ۹۰/۷/۲۴)

همسفران

    \