عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
413 سفر
19198 همسفر

چهارمین همایش باستان شناسی و هنر ساسانیان

مجله کندوکاو با همکاری موزه ملی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و سازمان میراث فرهنگی همدان چهارمین همایش باستان شناسی و هنر ساسانیان را برگزار می کند
مکان: موزه ملی ایران، سالن همایش های موزه دوران اسلامی
زمان: ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۴ الی ۱۸:۰۰

چهارمین همایش باستان شناسی و هنر ساسانیان
چهارمین همایش باستان شناسی و هنر ساسانیان

برنامه اجرایی همایش:
۱۴:۰۰: تلاوت قرآن  و سرود ملی
۱۴:۱۰: خیر مقدم توسط آقای جبرئیل نوکنده، ریاست موزه ملی ایران
۱۴:۲۰: سخنرانی آقای سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی
۱۴:۳۰: گزارشی از روند همایش توسط سردبیر مجله کندوکاو
۱۴:۳۵: مراسم تقدیر از بانو حمیده چوبک و بانو فریده شیرخدایی
۱۴:۵۰: آقای محمد حسن طالبیان  (منظر باستان شناسی ساسانی فارس، اهمیت، حفاظت و چالش های پیش رو)
۱۵:۱۵: آقای علی رضا عسگری چاوردی، آقای مرتضی جمالی  (تاریخگذاری  سه بنای ساسانی  فارس بر اساس سن  سنجی  رادیو کربن درختان بکاررفته در سازه  های معماری این بناها)
۱۵:۴۰: آقای شاهرخ رزمجو  (نگاهی به ریشه های هنر ساسانی)
۱۶:۰۵: پرسش و پاسخ
۱۶:۱۵: پذیرایی
۱۶:۳۰: بانو وستا سرخوش  (از ورثرغنه تا وهران و بهرام)
۱۶:۵۵: آقای میلاد وندائی  (سبک شناسی نقوش برجسته ساسانی)
۱۷:۲۰: پرسش و پاسخ
۱۷:۳۰: شروع مراسم اختتامیه و اهدای تندیس نگهبان به   «دکتر وستا سرخوش»   ، وسخنرانی چند تن از دوستان و همکاران ایشان
۱۷:۳۰: سخنرانی آقای صادق ملک شهمیرزادی
۱۷:۴۰: سخنرانی بانو هایده لاله
۱۷:۵۰: سخنرانی آقای مهدی رهبر
۱۸:۰۰: سخنرانی خانم جعفر محمدی
1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران