عضویت در سفرنویس

register-image

تورهای سفرنویس

tour-image

آمار سفرنویس

counter-image
358 سفر
13198 همسفر

درسهای حذف شده از کتاب دبستان و راهنمایی به دستور امام خمینی

کمیته بررسی مشکلات مدارس منتخب امام خمینی طی بیانیه ای درس هایی را که از کلاسهای دوره سه ساله راهنمایی و کلاس سوم دبستان حذف شده است، اعلام کرد. یکی از اعضای کمیته گفت: تا اوائل هفته آینده دروس حذف شده رشته های مختلف دبیرستان نیز اعلام می شود.
دروس حذف شده کلاسهای دوره سه ساله راهنمایی و کلاس سوم دبستان به این شرح است:

درسهای حذف شده از کتاب دبستان و راهنمایی به دستور کمیته بررسی مشکلات امام خمینی
درسهای حذف شده از کتاب دبستان و راهنمایی به دستور کمیته بررسی مشکلات امام خمینی

فارسی کلاس اول؛ کودکی شاه سابق، مال از بحر چیست؟ کودک باهوش، آینده، ساختمان فعل، زیبائی ای درخت، شهری و روستایی، اشیای خواب، سخنان پند آمیز بزرگان، مهرگان (جمعا ۸۰ صفحه حذف شده است)
فارسی کلاس دوم؛ مرد خود ساخته، درخت بقا، شهر نیکان، یعقوب در نیشابور، خط و خط نویسان نامدار، کاغذ و چاپ، ناصرخسرو، رستم و اسفندیار (جمعا ۶۴ صفحه حذف شده است)
فارسی کلاس سوم؛ کمال الدین بهزاد، ورزش در ایران عهد صفوی، فرهنگ مردم، ثمره دانش اندوزی، شعر غم مخور، رزم رستم و اشکبوس، اورازان، دو حکایت از گلستان، بهار (جمعا ۵۰ صفحه حذف شد)
تاریخ کلاس اول؛ شاهنشاهی اشکانی، پس از فرهاد دوم تا اول ساسانیان
تاریخ کلاس دوم؛ از گفتار هفدهم تا پایان کتاب حذف شود.
تاریخ کلاس سوم؛ در تاریخ ایران(گفتارهای ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ یعنی از صفحه ۵۶ تا ۹۸ باید حذف شود. در تاریخ اروپا گفتارهای ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷،۱۹، ۲۰، ۲۱ یعنی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۸)

درسهای حذف شده از کتاب دبستان و راهنمایی به دستور کمیته بررسی مشکلات امام خمینی
درسهای حذف شده از کتاب دبستان و راهنمایی به دستور کمیته بررسی مشکلات امام خمینی

جغرافیای کلاس اول؛ باید از صفحه ۴۰ تا ۶۳ و از ۸۲ تا ۱۰۱ و ۱۱۸ تا ۱۳۹ حذف شود.
جغرافیای کلاس دوم؛ از صفحه ۱۰۰ تا ۱۷۶ به استثنای کشور فرانسه حذف شود.
تعلیمات اجتماعی کلاس اول؛ از اول کتاب تا آخر صفحه ۳۵
تعلیمات اجتماعی کلاس دوم؛ گفتار یکم تا ششم حذف شود.
کلاس سوم ابتدایی؛
کتاب فارسی؛ درس هایی که باید حذف شود؛ مهرگان، سرگذشت یک نامه، احترام به پرچم، سلسله شاهنشاهی، پای صحبت مادر بزرگ، سپاهی دانش ده ما، پایتخت ما تهران، ابوعلی سینا، افسانه شاهزاده خوشبخت، سفری به شیراز، نوروز، فردوسی، کودکی سهراب
شعرهای حذف شده؛ صبح، مادر، میازار موری که دانه کش است، کسری و دهقان
کتب ریاضی؛ دروسی که باید حذف شود به این شرح است؛ استفاده از خط کش و کلیه دروس مربوط به محور، کشف کنید ها کاملا، دروس هندسه، تقسیم کلا، مسئله بدون عدد، مطالبی که در انتهای درسهای هندسه به عنوان ساختن اشکال یا ترسیم عملی اشکال می باشد، کسر کلا، ساعت، کلا در بقیه دروس نکات و مسائلی که برخورد با تقسیم دارند، حذف می شوند.
علوم؛ درسهایی که باید حذف شود؛  دانشمند، فصل گیاهان، چگونه هوا تغییر می کند، الکتریسسته، ماشین های ساده، صدا
نقاشی و ورزش دروس الزامی است که حتما باید، یکساعت را اشغال کند. دینی و قرآن سعی شود، حتی الامکان تمام کتاب تدریس شود و حذف

درسهای حذف شده از کتاب دبستان و راهنمایی به دستور کمیته بررسی مشکلات امام خمینی
درسهای حذف شده از کتاب دبستان و راهنمایی به دستور کمیته بررسی مشکلات امام خمینی

در این دو مورد به عهده معلمین است.
باید یادآوری شود که با دو نظر درسهای بالا حذف شده است؛ بعضی از دروس بخاطر کمی وقت و بعضی از دروس به خاطر وابستگی به رژیم طاغوتی پهلوی حذف شده است.
در این بیانیه خطاب به معلمان آمده است؛

نسبت به درسهای دستور زبان فارسی، عربی، تعلیمات دینی و قرآن و زبان خارجی به عهده معلمان است که با اتکاء به وجدان انقلابی، حداکثر کوشش را بکار برده و با در نظر گرفتن قدرت پذیرش دانش آموزان مطالب لازم را حتی الامکان تدریس نمایند.

منبع و سرچشمه؛
روزنامه کیهان شماره ۱۰۶۵۰ مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷
ته نویس
) وقتی این صفحه روزنامه را دیدم، دلیل خیلی از اتفاقات پیرامونم را دانستم. دیگر ناراحت نیستم.

1445443445_telegram کانال خبری تارنمای سفرنویس
کانال اعلام تورهای سفرنویس

همسفران

با ما همسفر باشید

XHTML: امکان استفاده از این کدها وجود دارد: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>